logo
Home
News
Docs
About

Kutsu taiteilijoille ja tutkijoille / tieteen ja taiteen tekijöille

February 13, 2020

Kutsu taiteilijoille ja tutkijoille / tieteen ja taiteen tekijöille

Osuuskunta Noidanlukko ja Tiedotuskeskus Hanhikivi kutsuvat eri tieteen ja taiteen alojen tekijöitä tutkimaan kukin oman alansa keinoin ihmisen luontosuhdetta ja Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalan vaikutuksia ympäristöön. Etsimme ryhmiä, yksilöitä, tutkimushankkeita ja verkostoja sekä pyrimme yhteistyöhön riippumattomien tahojen kanssa.

Tarjoamme residenssityyppistä toimintaa Tiedotuskeskus Hanhikiven talolla;

erityisesti tilat soveltuvat jaksoittaiseen pienryhmätyöskentelyyn, työpajoihin,

journalistiseen ja dokumentointityöhön, pieniin näyttelyihin ja tapahtumiin.

***Haku vuodelle 2020 on avoinna 31.3.2020 saakka.

*Voit lähettää hakemuksen sähköpostilla: infocenterhanhikivi (at)riseup.net. Lue kuitenkin ensin tämä kutsu kokonaan.

Tiedotuskeskus Hanhikiven toimintamahdollisuudet riippuvat sitä hallinnoivan Osuuskunta Noidanlukon osuuksien myynnistä. Tiedotuskeskuksen talo sijaitsee Pyhäjoen keskustan tuntumassa ja tarjoaa tilaa majoittumiseen ja tapahtumia varten. Kesäaikaan myös piha-aluetta voi hyödyntää. Tiedotuskeskus Hanhikiven toiminta rakentuu yhteisin ponnistuksin, ja esim. ruoka- ja polttopuukuluista on pieni päiväkohtainen maksu. Ruoka-, lämmitys- ja yöpymiskulut ovat noin 9- 15e/vrk riippuen tilanteesta.

Tätä kutsua voi mielellään jakaa, ja olet tervetullut mukaan yhteiseen projektiimme!

Tervetulleita ovat taiteen ja tieteen ammattilaiset, mutta myös kenen tahansa ideasta, ryhmän osaamisesta, tutkimisen halusta, ilmaisun tarpeesta tai pelkästä intuitiosta lähtevät projektit. Tärkeintä on, että voit kuvata projektisi, tavoitteesi tai toimesi etukäteen ja projekti voidaan hyväksyä kuuluvan Osuuskunta Noidanlukon tavoitteisiin ja Tiedotuskeskus Hanhikiven käytännön sääntöihin. Osuuskunta Noidanlukko on kiinnostunut esimerkiksi eri alojen ympäristönsuojeluprojekteista, ympäristön tilan mittaamiseen sekä ympäristössä tapahtuvien muutosten dokumentointiin liittyvistä hankkeista.

Tiedotuskeskus Hanhikiven tavoitteena on oppia sekä tiedottaa entistä paremmin

ydinvoimalahankkeen yhteiskunnalle ja luonnolle aiheuttamista vahingoista. Etsimme keinoja, joilla korjata joitakin Pyhäjoella aiheutettuja vahinkoja. Hakukuulutuksemme koskee toisaalta myös työtä, jolla nostaa esiin ydinvoimalaprojektin aiheuttamia laajempia ongelmia, kuten mm. taloudellinen kannattamattomuus, riippuvuus ydinvoimateollisuudesta, ekologisten vaihtoehtojen syrjäyttäminen, sorto ja vahinko ihmisiä, luontoa sekä valtioiden välistä rauhaa kohtaan. Hanhikivenniemelle tulisi laatia vaihtoehtoisia, ekologista energiantuotantoa tukevia suunnitelmia, esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja biomassaenergiaan tukeutuen sekä Ruotsin kanssa yhteistä merialuetta hyödyntäen ja suojellen.

Osuuskunta Noidanlukko voi tarjota:

• Tiedotuskeskus Hanhikiven tuen resurssien mukaan

• tapahtumia ja tilaisuuksia Pyhäjoella ja lähialueella, joiden yhteydessä toteuttaa

taidetta ja tutkimusta, kerätä ja jakaa tietoa

• pihapiirin, jossa toteuttaa ekologisesti kestävään elämäntapaan perustuvia kokeiluja

• naapurisopua, luontoa ja eläimiä kunnioittavaa toimintaa

• ilmapiiriä, joka kannustaa kansalaisia keräämään itse tietoa ja toimimaan aktiivisesti

• asennetta, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia oppijoita, kokemuksen ja tiedon jakajia

• verkkosivut, joiden kautta tuoda esille ydinvoimakriittistä tietoa

Kannustamme luovuuteen, huumoriin, poikkitaiteellisuuteen ja -tieteellisyyteen. Mukaan haluavien tahojen tulee hyväksyä Osuuskunta Noidanlukon tavoitteet ja periaatteet. Voimme tarjota tukemme projekteille, jotka kestävät enintään vuoden 2021 loppuun asti.

Osuuskunta Noidanlukolla ei ole palkattua työvoimaa, se ei voi luvata taloudellista tukea ja kukin projektia toteuttava taho on viime kädessä itse vastuussa tekemästään työstä.

Osuuskunta kuitenkin tarjoaa tilat, verkostonsa, tukensa yleishyödylliseen työhön ja luottamuksensa ihmisen kekseliäisyyteen kääntää hyväksikäyttävät koneistot

toimimaan ekologisesti ja tulevien sukupolvien hyväksi.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin vapaamuotoisen hakukirjeen muodossa:

1. Projektin nimi, sen toteuttajat ja vastuuhenkilöt, ja haetaanko projektin toteuttamiseen muita ihmisiä mukaan?

2. Projektin tieteellinen/taiteellinen/muu tausta (esim. kuuluuko jonkin organisaation projekteihin, mitä tahoja siinä on mukana, onko taustalla jokin selkeä tavoite/rahoitus/päämäärä)

3. Projektin sisältö pääpiirteittäin, mm. mitä tehdään, kenelle, miksi ja milloin?

4. Mitä haluat saavuttaa projektillasi, onko siinä selkeä tulos tai suunta, jota haetaan?

5. Mitä tukea toivoisit osuuskunnalta/osuuskunnan hallitukselta/ tiedotuskeskukselta/alueen ihmisiltä/alueen järjestöiltä (esim. kansalaisten keräämiä uutisjuttuja, tapahtumajärjestelyä tm.)

6. Mihin työsi tulos (esitys, tutkimus, teksti, juttu jne...) on tarkoitus päätyä?

7. Oletko kiinnostunut osallistumaan muuhun osuuskunnan toimintaan? Talolla ollessa kaikki osallistuvat omalta osaltaan ruokahuoltoon, kierrätykseen, siivoukseen jne., mutta onko sinulla jokin työpaja, luento, jonka haluaisit toteuttaa osuuskunnan piirissä?

8. Oletko kiinnostunut osuuskunnan jäsenyydestä?

9. Yhteystietosi

Osuuskunta Noidanlukko

infocenterhanhikivi(at)riseup.net

https://hanhikivi.center/